На 01.09.2020 год фирма ЕКОМ 2002 ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-10493-C01 по ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ПРОЦЕДУРА: ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Програмата е насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Целта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

ЕКОМ 2002 ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата в размер на 10000.00 лв., от които 8500.00 лв европейско и 1500.00 лв национално съфинансиране. Срок за изпълнение на програмата: 3 мес.